T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Vereniging

Verenigingen komen voor op veel gebieden. Te denken valt aan politiek, sport en muziek, maar ook aan geloof, levensbeschouwing, toneel, verzamelwoede of natuur- en milieubescherming.

De wet heeft bepaald dat een vereniging niet ten doel mag hebben winst te maken ter verdeling onder de leden. De vereniging mag wel winst maken of fondsen werven, als die maar ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Verenigingen kunnen op twee manieren tot stand komen:

  • oprichting door een onderlinge afspraak of zelf opgestelde akte niet zijnde een notariële akte (de zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid);
  • oprichting bij notariële akte (de zogenaamde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid).

Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is en derhalve dezelfde rechten kan hebben en verplichtingen aangaan als iedere (volwassen) burger. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dus registergoederen op naam hebben, geldleningen aangaan en bijvoorbeeld erfgenaam zijn. Dit geldt niet voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Daarnaast is er een verschil in de aansprakelijkheid voor bestuurders. De bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor schulden (soms zelfs tot na het aftreden van de bestuurders).

Maak een afspraak