T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning koopt wordt u in de meeste gevallen in eerste instantie eigenaar van de grond. U koopt de grond van de grondeigenaar door het sluiten van een koopovereenkomst. De levering van de grond wordt begeleid door een speciaal voor het project ingeschakelde projectnotaris.

Vervolgens sluit u een zogenaamde aanneemovereenkomst met de partij die uw woning gaat bouwen. Gebruikelijk is dat u vervolgens de aannemer in termijnen betaalt naar mate de bouw vordert. In veel gevallen heeft u bij de eindoplevering het recht om een gedeelte van de laatste termijn, meestal 5% van de totale aanneemsom, in depot te geven bij de projectnotaris tot het moment dat alle bij de oplevering geconstateerde gebreken zijn verholpen.

Indien er sprake is van een projectnotaris dan zal de levering van het bouwterrein plaatsvinden via het kantoor van deze notaris. In veel gevallen worden de notaris- en kadasterkosten voor wat betreft de akte van levering ook door de verkopende partij betaald, men noemt dit ook wel vrij op naam.

Indien u voor de financiering van uw nieuwbouwwoning een geldlening aangaat bij een bank dan zal er ook een hypotheekrecht gevestigd moeten worden op de door u aangekochte nieuwbouwwoning. Hiervoor hoeft u niet verplicht naar de projectnotaris, u heeft uw eigen notariskeuze voor wat betreft de werkzaamheden die samenhangen met het regelen van de hypotheek. Vervolgens regelen de projectnotaris en de door u gekozen notaris onderling dat de projectnotaris op de dag van ondertekening van de akte van levering kan beschikken over de door u te betalen koopsom.

Maak een afspraak