T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Verdeling nalatenschap

Eén van de laatste handelingen in het proces van afwikkeling van een nalatenschap betreft de verdeling van de nalatenschap.

De verdeling kan vaak in onderling overleg, zonder tussenkomst van een notaris, plaatsvinden. In een aantal in de wet voorgeschreven gevallen is de tussenkomst van de notaris bij de verdeling verplicht, bijvoorbeeld in de gevallen dat er onroerend goed moet worden verdeeld.

Maar ook in het geval de verhouding tussen de erfgenamen onderling niet helemaal optimaal is kan de notaris een bijdrage leveren om de afwikkeling tot een goed einde te brengen.

Maak een afspraak