T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Rechtsvormen ondernemen

Ondernemen brengt risico's met zich mee, vooral op financieel gebied. Of een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privévermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming.

De rechtsvorm van een onderneming is de juridische vorm. In grote lijnen zijn er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. In de eerste vorm is de ondernemer privé aansprakelijk in de tweede vorm is de rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en verplichtingen.

De eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.) zijn voorbeelden van organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij rechtspersonen kan men denken aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of de naamloze vennootschap (NV).

Maak een afspraak