T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Huwelijk en partnerschap

Sinds 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van twee personen van gelijk of verschillend geslacht. Daarvoor was het aangaan van een huwelijk voorbehouden aan mensen van verschillend geslacht.

De vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden bij wet geregeld door het huwelijksvermogensrecht. Van een aantal wettelijke regels van dit huwelijksvermogensrecht kan bij overeenkomst, de huwelijkse voorwaarden of huwelijksvoorwaarden, worden afgeweken. Het sluiten van zo'n overeenkomst moet vrijwel altijd bij notariële akte.

Naast het sluiten van een huwelijk is het sinds 1998 ook mogelijk voor twee personen van gelijk of verschillend geslacht om hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren, het geregistreerde partnerschap. Op het geregistreerd partnerschap zijn de regels van het huwelijksvermogensrecht in zijn geheel van toepassing. Dat geldt dus ook voor het maken van huwelijksvoorwaarden. Deze worden in geval van een geregistreerd partnerschap partnerschapsvoorwaarden genoemd.

Of en welke huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden er in uw geval te adviseren zijn hangt geheel af van uw situatie en uw wensen. Neem voor meer informatie voor het sluiten van het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap contact op met ons kantoor of stel een vraag via het 'stel een vraag formulier'.

Maak een afspraak