T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Koopovereenkomst

Alle afspraken die de verkoper en de koper van een huis of appartement maken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook vaak de voorlopige koopakte genoemd. Deze term is verwarrend omdat nogal eens gedacht wordt dat partijen nog van de koop af kunnen zien. De aanduiding 'voorlopig' houdt echter alleen in dat er nog ontbindende voorwaarden kunnen zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het verkrijgen van een (hypothecaire) geldlening, een bouwkundig rapport, het verkrijgen van een woonvergunning of de verkoop van de oude woning van de koper.

Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen bedenktijd en kan hij/zij de koopovereenkomst binnen die termijn ontbinden zonder opgave van redenen. Dit is wettelijk geregeld.

Als de verkoper van een woning een makelaar heeft ingeschakeld is het gebruikelijk dat de deze makelaar de koopovereenkomst opstelt. Indien de verkoper geen gebruik maakt van een makelaar dan kunnen partijen samen de koopovereenkomst opstellen. Uiteraard is het ook mogelijk om het opmaken van de koopovereenkomst door de notaris te laten opmaken. Hij/zij is bij uitstek de deskundige op het gebied van dergelijke overeenkomsten en kan partijen in een vroeg stadium adviseren over de op te nemen bepalingen.

Maak een afspraak