T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven van erfenissen. De erf- en schenkbelasting zijn met elkaar verweven. Bij zowel erf- als schenkbelasting hangt de (sterk progressieve) belasting af van twee factoren:

  • de hoogte van de verkrijging;
  • de mate van verwantschap tussen de schenker of erflater en de begunstigde.

Erfbelasting wordt vaak gezien als één van de belastingen waar de meeste weerstand tegen bestaat, mede vanuit de gedachte dat het vermogen van de overledene gedurende diens leven al eerder in de belastingheffing is betrokken. Het is één van de redenen waarom mensen vaak naarstig op zoek zijn naar mogelijkheden om de na het overlijden door de erfgenamen verschuldigde erfbelasting zoveel mogelijk te beperken. De notaris is de deskundige op dit gebied. Hij of zij kan u, na inventarisatie van uw situatie en uw wensen, van dienst zijn bij het opstellen van de juiste documenten.

Maak een afspraak