T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma. Er zijn twee soorten vennoten, de beherende vennoot en de commanditaire vennoot. De beherende vennoot is, net als bij de vennootschap onder firma, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit geldt niet voor de commanditaire vennootschap. De commanditaire vennoot is als financier van de vennootschap niet verder voor schulden van de vennootschap aansprakelijk dan tot het door hem of haar ingebrachte bedrag. Als een commanditaire vennoot zijn bijzondere positie wil houden, dan moet hij wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De notaris kan u hierover nader informeren.

Maak een afspraak