T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Testamenten

Indien u komt te overlijden zonder dat u een testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld als u gehuwd of als partner geregistreerd bent en u heeft kinderen, is zelfs bij wet geregeld dat uw kinderen weliswaar na uw overlijden recht hebben op een vordering in geld, maar dat deze vordering pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende ouder (de zogenaamde wettelijke verdeling).

Maak een afspraak