T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Maatschap

Bij een maatschap gaat het om een samenwerkingsvorm waarbij twee of meer personen, de 'maten', met de inbreng die zij doen een bepaald doel nastreven. Deze inbreng kan bestaan uit geld, arbeid of bijvoorbeeld goederen. De maatschapvorm wordt veel gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren (accountants, artsen of notarissen), maar ook in de agrarische sector.

De verplichtingen die de maten onderling aangaan worden vastgelegd in een maatschapovereenkomst. De wettelijke regeling omtrent de maatschap is redelijk beperkt te noemen. Daarom is het te adviseren om bij het opmaken en inrichten van een maatschapovereenkomst advies in te winnen van een deskundige. Stevens Idema Notariaat is u hierbij graag van dienst!

Maak een afspraak