T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Eenmanszaak

Als een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft is sprake van een eenmanszaak. Er is geen onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen van de ondernemer. De ondernemer is als persoon zelf aansprakelijk. Schuldeisers van de ondernemer kunnen zich verhalen op het privévermogen van de ondernemer, terwijl schuldeisers van de onderneming zich ook kunnen verhalen op de bezittingen van de onderneming.

Maak een afspraak