T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Samenwonen

Woont u samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap?
Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Wat er in de samenlevingsovereenkomst komt te staan mag u helemaal zelf weten, er zijn geen verplichte onderdelen.

Aandachtspunten in een samenlevingsovereenkomst kunnen zijn de kosten van de huishouding, de inboedel, de gezamenlijk bewoonde (huur)woning, afspraken met betrekking tot de verdeling van gemeenschappelijke spullen bij beëindiging van de samenwoning en het partnerpensioen.

Daarnaast kunnen er specifieke wensen of onderwerpen zijn waar in uw samenlevingsovereenkomst aandacht aan besteed zou moeten worden. In een bespreking kunnen wij uw wensen inventariseren en u vervolgens adviseren bij de te maken keuzes. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Maak een afspraak