T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Hypotheek

De meeste mensen kunnen de aankoop van een huis niet uit eigen middelen financieren en hebben hiervoor een geldlening nodig van een bank of een verzekeringsmaatschappij. Deze zijn graag bereid om het geld uit te lenen, de te ontvangen rente is immers een belangrijke bron van inkomsten voor de bank, maar de bank wil ook graag de zekerheid dat het uitgeleende geld weer eens wordt terugbetaald. Om dat te realiseren zijn ooit hypotheekrechten bedacht. Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht: je geeft door ondertekening van een hypotheekakte je huis als het ware als onderpand aan de bank. De bank doet daar niets mee zolang alle uit de geldleningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen netjes worden nagekomen. Als dat niet het geval is, is het recht dat de bank heeft het executierecht. Dit houdt in dat de bank bevoegd is om het huis leeg en ontruimd te verkopen, vaak middels een veiling, en met de netto-verkoopopbrengst de hypotheekschuld af te lossen. Is deze verkoopopbrengst te laag om de gehele schuld af te lossen, dan is er sprake van een restschuld. Over de aflossing hiervan moeten afspraken gemaakt worden met de bank.

In de hypotheekakte zelf worden met name de voorwaarden en bepalingen genoemd die betrekking hebben op het geven van het huis als onderpand. In de geldleningovereenkomst die ten grondslag ligt aan de zekerheidsverlening zijn met name de afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de geldlening zelf, bijvoorbeeld het rentepercentage, de rentevaste periode en op welke wijze en wanneer de lening uiterlijk moet worden afgelost.

Maak een afspraak