T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Levering

Nadat beide partijen de koopakte hebben ondertekend wordt deze meestal door de verkopende makelaar naar de notaris gestuurd. Deze gaat nu een akte van levering opstellen.

Levering van onroerend goed gebeurt op wettelijk voorschrift door middel van tussenkomst van een notaris. De reden hiervan is met name gelegen in de rechtszekerheid. Voordat de akte van levering door verkoper, koper en de notaris wordt ondertekend heeft de notaris enkele controles uitgevoerd voor wat betreft de bij de akte betrokken personen alsmede het object zelf. Voor wat betreft de bij de akte betrokken personen kan gedacht worden aan het beantwoorden van de vraag of de bij de akte betrokken personen bevoegd zijn om de akte te ondertekenen of dat er andere personen moeten meetekenen, bijvoorbeeld de curator in geval van faillissement of de bewindvoerder in geval van meerderjarigenbewind of schuldsanering. Bij controles met betrekking tot het object zelf kan gedacht worden aan bijzondere rechten of verplichtingen als erfdienstbaarheden, kettingbedingen of kwalitatieve verplichtingen.

Maak een afspraak